Think Pink
?
Think Pink [entries|friends|calendar]
Saskia

[ website | Vampirefreaks ^_^ ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

New LJ: glitter_darling [19 Dec 2006|04:06pm]
Vanaf NU schrijf ik in:

glitter_darling

Dus add me als je dat nog niet gedaan hebt ^^;
buy me a pony

[28 Jul 2006|10:40pm]
[ mood | awake ]

Whiehoeee Trefpunten is hip! Hotdogs verkopen enzo ^^
En ik mag dat nou ook gaan doen,vooral op de vrijdagavonden.
En ja,dat is super leuk (en rustig ^^).

Rik heeft een foto van mij,slapend.
Mijn paps had 'm gemaakt.
En Rik gaat hem uitvergroten.
HELP!

Ik mis Marvin.
Hij zit nou al 2 weken in Spanje.
Nog 1 week te gaan.
Ik mis Suus ook.
Die zit nu al 2 weken in Afrika.
Ik kan niet leven zonder vrienden ;_;

Ik moet morgen om half 7 (!!!!) opstaan,
maar ben niet moe.
Wel hyperrr.
buy me a pony

Friends Only [31 May 2005|05:55pm]
Image hosted by Photobucket.comVertel wat over jezelf en waarom enzo.
Fotootje zou leuk zijn!^^
56 pink ponys |buy me a pony

navigation
[ viewing | most recent entries ]